به زوجین مراجعه کنید که مشروبات الکلی را در دوران ممنوعیت درون دیوارها مخلوط کرده اند

یک زوج نیویورکی گفتند که بیش از 66 بطری ویسکی مربوط به دوران ممنوعیت را در داخل دیوارها و تخته های کف خانه خود که در سال 1915 ساخته شده بود ، پیدا کردند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>