تعمیر مودم جیبی – تعمیر مودم همراه – مجتمع فنی ملی پایتخت

تا 32 کاربر میتوانند به صورت همزمان به وایفای ایجادشده توسط مودم TF-i60 H1 وصل شوند؛ به این معنی که میتوان برای مصارف اداری و تجاری در شرکتهای کوچک تا متوسط هم از TF-i60 H1 استفاده کرد. بهترین مودم جیبی ارزان را میتوان در تولیدات همین برندها پیدا کرد. واحد تعمیر مودم در مجتمع فنی ملی پایتخت با سال ها تجربه در زمینه تعمیرات مودم های مختلف همواره آماده است تا مودم همراه شما را تحویل گرفته و آن را به بهترین نحو برای شما تعمیر کند. مدل هواوی گرانتر است. باید توجه داشته باشید که مودم های جیبی ایرانسل مدل های مختلفی دارد. کیفیت اینترنت وایمکس رابطه مستقیمی با فاصله مودم از دکل، تراکم ساختمانها، طبقه محل سکونت و حتی در شرایطی، وضعیت آب و هوا دارد. در اینجا اگر شناسه یادتان نباشد، وارد مشترکین «کم اهمیتتر» میشوید و اولویت شما از کسانی که شناسه وایمکس دارند، پایینتر خواهد بود.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>