درد اسپنک شدن

از goto98، وب ايرانيان
پرش به: ناوبری، جستجو

فلک ShahreFarang

فلک ShahreFarang

فلک ShahreFarang - درد اسپنک شدن.

...[ويرايش]

( درد اسپنک شدن ) فلک شیوه رایج تنبیه و شکنجه در انظار عمومی تا پیش از تغییرات نظام قضایی در ایران بود [ درد اسپنک شدن ]