رازهای پایتخت تاریخی باحال ترکیه


در نگاه اول ازمیر بسیار شبیه هر کلان شهر مدرن ترکیه ای است که پرجمعیت با معماری بی نظیر است.