مگان تو استالیون “AMA” را به ما “بدن” داد

او از اجرای تک آهنگ جدید خود ، “بدن” ناامید نشد.

مگان تو استالیون آن را تکان داد ، آن را رها کرد و به جهانیان یادآوری کرد که چرا در حال حاضر داغترین رپ زن بازی است.

همانطور که Taraji P. Henson ، میزبان AMAs اشاره کرد ، این هنرمند 25 ساله در سال گذشته در بالای نمودار و در عناوین اصلی است.

وی ماه گذشته مقاله ای از نظر نیویورک تایمز را نوشت که در آن همه چیز از چگونگی زخمی شدن اخیر وی در تیراندازی گرفته تا چگونگی کنترل تصویر و میراث مقامات منتخب زن سیاه پوست را در بر می گرفت.
دونفری او با رپی همکار کاردی بی ، با عنوان “WAP” ، باعث ایجاد جنجال و بانکی عمده برای زنان شد.