Category خبر دست اول

بروکس لایچ ، سابق جولیان هوف می گوید که او در میان طلاق “تمام وقت گریه می کند”

لایچ ، که در سال 2017 با جولیان هاو ازدواج کرد ، در مورد سال احساسی که با پایان ازدواج و از دست دادن حیوانات خانگی اش گذرانده صحبت کرد.

لایچ روز دوشنبه در پادکست “چگونه مردان فکر می کنند” گفت: “من همیشه گریه می کنم ، و این فوق العاده است. این چیزی است که اخیراً از زمان مرگ دو سگ ما یاد گرفته ام.”

گزارش شده است که هاو در همان روز تقاضای طلاق کرد.

وی گفت: “من یاد گرفته ام كه ​​چگونه احساسات را در لحظه ارج نهیم و به آنها اجازه دهم از طریق من و از من بیرون بیایند و این خیلی اوقات از طریق گریه است...